سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
ساکت می گردد تا سلامت بماند و می پرسد تا بفهمد . [امام علی علیه السلام ـ در توصیف مؤمن ـ]