سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
از دشمنی که در سینه ها مخفیانه رخنه می کند و در گوشها آهسته می دمد، بپرهیزید . [امام علی علیه السلام]